Επιχειρηματικό Λογισμικό Barracuda Conductor ERP

Η εφαρμογή διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Barracuda Conductor ERP είναι η πλέον ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογραφική υποστήριξη των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Επιστέγασμα πολυετούς εμπειρίας, ενσωματώνει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στην τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.

 

 

Πλήρης Εμπορική Διαχείριση - Διαχείριση Αποθεμάτων

 

· Συναλλασσόμενοι

· Ειδικοί τιμοκατάλογοι

· Εναλλακτικά είδη

· Κιβωτιοποίηση (Packing List)

· Serial Numbers

· Παρτίδες

· Παρακολούθηση αποθήκης με χρώμα και μέγεθος

· Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι

· Barcodes

· Κοστολόγηση εισαγωγών

· Διαχείριση παραγγελιών

· Προβλέψεις αγορών

· Παρακολούθηση πωλήσεων

· Προμήθειες ανά συνεργάτη

· Αξιόγραφα

· POS

 

Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Γενική Αναλυτική Λογιστική)

 

· Γενική και Αναλυτική Λογιστική

· Μητρώο Παγίων, Αυτόματες αποσβέσεις παγίων και αυτόματες εγγραφές Κερδών/Ζημιών  κατά την πώληση παγίου

· Προϋπολογισμοί - Αποκλίσεις

· Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές

· Ισολογισμοί - Συγκρίσεις ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων

· Προϋπολογισμοί, Διαχείριση και αποσβέσεις παγίων

 

Παραγωγή / Κοστολόγηση Παραγωγής

 

· Προδιαγραφές

· Αυτόματες αναλώσεις Α’ & Β’ υλών

· Φυσική απογραφή

· Φασεολόγια

· Τεχνικές προδιαγραφές

· Καρτέλες παραγωγών και προδιαγραφών

· Ισοζύγια

· Κοστολόγηση

· Σύνδεση με CNC μηχανές

 

Ειδικά για χρηματοοικονομική διαχείριση χρηματιστηρίων, η Χρηματοοικονομική Διαχείριση Barracuda συνδέεται με την χρηματιστηριακή εφαρμογή BS XRHMA.
Αναλυτικότερα στο πακέτο λογισμικού περιέχονται :

 

Γενική και Αναλυτική Λογιστική

 

· Μητρώο Παγίων

· Αυτόματες αποσβέσεις Παγίων & αυτόματες εγγραφές Κερδών/Ζημιών κατά την πώληση παγίου

· Προϋπολογισμοί - Αποκλίσεις

· Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές

· Ισολογισμοί - Συγκρίσεις Ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων

· User Security - User Audit

 

Σύνδεση με BS XRHMA

 

· Αυτόματη εισαγωγή χρηματικών και ποσοτικών εγγραφών από XRHMA 2000

· Online έλεγχος υπολοίπων λογαριασμών με XRHMA 2000 (Auto-Reconciliation)

 

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 

· Δημιουργία Ισοζυγίων και Ισολογισμών βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 

Reporting σε μητρική εταιρία - εσωτερικού και εξωτερικού

 

· Δημιουργία ειδικών ισοζυγίων (αθροιστές)

· Δημιουργία ισολογισμών και προϋπολογισμών (budgets)

Πλαίσιο κειμένου:

Copyright © Barracuda Software - Enterprise Resource Management | Πολιτική Απορρήτου

ΠελάτεςΥπηρεσίες