Επιχειρηματικό Λογισμικό Barracuda Conductor ERP

Η εφαρμογή διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Barracuda Conductor ERP είναι η πλέον ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογραφική υποστήριξη των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Επιστέγασμα πολυετούς εμπειρίας, ενσωματώνει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στην τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.

 

 

Πλήρης Εμπορική Διαχείριση - Διαχείριση Αποθεμάτων

 

>   Συναλλασσόμενοι

>   Ειδικοί τιμοκατάλογοι

>   Εναλλακτικά είδη

>   Κιβωτιοποίηση (Packing List)

>   Serial Numbers

>   Παρτίδες

>   Παρακολούθηση αποθήκης με χρώμα και μέγεθος

>   Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι

>   Barcodes

>   Κοστολόγηση εισαγωγών

>   Διαχείριση παραγγελιών

>   Προβλέψεις αγορών

>   Παρακολούθηση πωλήσεων

>   Προμήθειες ανά συνεργάτη

>   Αξιόγραφα

>   POS

 

Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Γενική Αναλυτική Λογιστική)

 

>   Γενική και Αναλυτική Λογιστική

>   Μητρώο Παγίων, Αυτόματες αποσβέσεις παγίων και αυτόματες εγγραφές Κερδών/Ζημιών  κατά την πώληση παγίου

>   Προϋπολογισμοί - Αποκλίσεις

>   Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές

>   Ισολογισμοί - Συγκρίσεις ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων

>   Προϋπολογισμοί, Διαχείριση και αποσβέσεις παγίων

 

Παραγωγή / Κοστολόγηση Παραγωγής

 

>   Προδιαγραφές

>   Αυτόματες αναλώσεις Α’ & Β’ υλών

>   Φυσική απογραφή

>   Φασεολόγια

>   Τεχνικές προδιαγραφές

>   Καρτέλες παραγωγών και προδιαγραφών

>   Ισοζύγια

>   Κοστολόγηση

>   Σύνδεση με CNC μηχανές

 

Ειδικά για χρηματοοικονομική διαχείριση χρηματιστηρίων, η Χρηματοοικονομική Διαχείριση Barracuda συνδέεται με την χρηματιστηριακή εφαρμογή BS XRHMA.
Αναλυτικότερα στο πακέτο λογισμικού περιέχονται :

 

Γενική και Αναλυτική Λογιστική

 

>   Μητρώο Παγίων

>   Αυτόματες αποσβέσεις Παγίων & αυτόματες εγγραφές Κερδών/Ζημιών κατά την πώληση παγίου

>   Προϋπολογισμοί - Αποκλίσεις

>   Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές

>   Ισολογισμοί - Συγκρίσεις Ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων

>   User Security - User Audit

 

Σύνδεση με BS XRHMA

 

>   Αυτόματη εισαγωγή χρηματικών και ποσοτικών εγγραφών από XRHMA 2000

>   Online έλεγχος υπολοίπων λογαριασμών με XRHMA 2000 (Auto-Reconciliation)

 

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 

>   Δημιουργία Ισοζυγίων και Ισολογισμών βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 

Reporting σε μητρική εταιρία - εσωτερικού και εξωτερικού

 

>   Δημιουργία ειδικών ισοζυγίων (αθροιστές)

>   Δημιουργία ισολογισμών και προϋπολογισμών (budgets)

Text Box:

Copyright © Barracuda Software - Enterprise Resource Management | Πολιτική Απορρήτου

ΠελάτεςΥπηρεσίεςΠελάτες