Επιχειρηματικό Λογισμικό Barracuda Conductor ERP

Η εφαρμογή διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Barracuda Conductor ERP είναι η πλέον ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογραφική υποστήριξη των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Επιστέγασμα πολυετούς εμπειρίας, ενσωματώνει ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στην τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.

 

 

Πλήρης Εμπορική Διαχείριση - Διαχείριση Αποθεμάτων

 

  Συναλλασσόμενοι

  Ειδικοί τιμοκατάλογοι

  Εναλλακτικά είδη

  Κιβωτιοποίηση (Packing List)

  Serial Numbers

  Παρτίδες

  Παρακολούθηση αποθήκης με χρώμα και μέγεθος

  Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι

  Barcodes

  Κοστολόγηση εισαγωγών

  Διαχείριση παραγγελιών

  Προβλέψεις αγορών

  Παρακολούθηση πωλήσεων

  Προμήθειες ανά συνεργάτη

  Αξιόγραφα

  POS

 

Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Γενική Αναλυτική Λογιστική)

 

  Γενική και Αναλυτική Λογιστική

  Μητρώο Παγίων, Αυτόματες αποσβέσεις παγίων και αυτόματες εγγραφές Κερδών/Ζημιών  κατά την πώληση παγίου

  Προϋπολογισμοί - Αποκλίσεις

  Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές

  Ισολογισμοί - Συγκρίσεις ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων

  Προϋπολογισμοί, Διαχείριση και αποσβέσεις παγίων

 

Παραγωγή / Κοστολόγηση Παραγωγής

 

  Προδιαγραφές

  Αυτόματες αναλώσεις Α’ & Β’ υλών

  Φυσική απογραφή

  Φασεολόγια

  Τεχνικές προδιαγραφές

  Καρτέλες παραγωγών και προδιαγραφών

  Ισοζύγια

  Κοστολόγηση

  Σύνδεση με CNC μηχανές

 

Ειδικά για χρηματοοικονομική διαχείριση χρηματιστηρίων, η Χρηματοοικονομική Διαχείριση Barracuda συνδέεται με την χρηματιστηριακή εφαρμογή BS XRHMA.
Αναλυτικότερα στο πακέτο λογισμικού περιέχονται :

 

Γενική και Αναλυτική Λογιστική

 

  Μητρώο Παγίων

  Αυτόματες αποσβέσεις Παγίων & αυτόματες εγγραφές Κερδών/Ζημιών κατά την πώληση παγίου

  Προϋπολογισμοί - Αποκλίσεις

  Προσωρινές Λογιστικές Εγγραφές

  Ισολογισμοί - Συγκρίσεις Ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων

  User Security - User Audit

 

Σύνδεση με BS XRHMA

 

  Αυτόματη εισαγωγή χρηματικών και ποσοτικών εγγραφών από XRHMA 2000

  Online έλεγχος υπολοίπων λογαριασμών με XRHMA 2000 (Auto-Reconciliation)

 

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 

  Δημιουργία Ισοζυγίων και Ισολογισμών βάση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 

Reporting σε μητρική εταιρία - εσωτερικού και εξωτερικού

 

  Δημιουργία ειδικών ισοζυγίων (αθροιστές)

  Δημιουργία ισολογισμών και προϋπολογισμών (budgets)

Text Box:

Copyright © Barracuda Software - Enterprise Resource Management | Πολιτική Απορρήτου

ΠελάτεςΥπηρεσίες

+30 210 9417 197