Barracuda ERM | Προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης από το 1985

Ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ειδικά κάτω από τις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες, είναι η λήψη των σωστών αποφάσεων, οι οποίες για να ληφθούν είναι απαραίτητες οι σωστές πληροφορίες. H εμπορική διαχείριση Barracuda ERM σας εγγυάται άμεση και σωστή πληροφόρηση σε όλο το φάσμα της επιχείρησής σας.

 

Γιατί Barracuda E.R.M.

 

· Γρήγορες εγκαταστάσεις με έτοιμα άρθρα πωλήσεων και αγορών, για άμεση τιμολόγηση.

· Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από την υπάρχουσα μηχανογράφηση.

· Εύχρηστες και φιλικές οθόνες για τον χειριστή.

· Άψογη συνεργασία με πολλά προγραμματιστικά εργαλεία.

· Ταχύτητα στην οργάνωση και την πληροφόρηση.

· Συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη των εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

· Αξιοπιστία και αμεσότητα στην υποστήριξη που το επαληθεύουν οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας.

· Παραμετροποίηση της εμφάνισης της εφαρμογής από τον χρήστη, ανά χρήστη.

 

Ολοκληρωμένη λύση στα μέτρα σας!

 

Είναι πολύ  σημαντικό  σήμερα για μια επιχείρηση  να διαθέτει μια ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της. Πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη  οι εφαρμογές Barracuda έχουν την δυνατότητα να χτιστούν’ στα μέτρα σας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησής σας, οδηγόντας σταδιακά στην ανάπτυξή της.

 

Διαχείριση πελατών/προμηθευτών

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα των συνεργατών σας.

 

Καταχωρείστε τους πελάτες και τους προμηθευτές σας, όπως και την εταιρική σύνθεση της εταιρίας τους, με οργανωτική δομή και δυνατότητα επιπλέον πληροφοριακών πεδίων. Αναλυτικότερα η εφαρμογή σας προσφέρει:

 

· Πολλαπλές αναλυτικές καρτέλες με μηνιαία ανάλυση υπολοίπων και ενηλικιωμένα υπόλοιπα.

· Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων (ενιαίων χρήσεων και ετιαριών ) με απεριόριστα φίλτρα (πόλης, περιοχής, αθροιστών, κ.τ.λ.) που θα ορίσετε.

· Παρακολούθηση ενεργών πελατών και αποδοτικότητα προμηθευτών.

· Διευθυνσιογράφο από τον οποίο εκτυπώνονται αυτοκόλλητες ετικέτες π.χ. για μαζική αποστολή επιστολών ή δειγμάτων.

· Ισοζύγια, καταλόγους στατιστικές εικόνες. Δημιουργία προϋπολογισμού και παρακολούθηση υλοποίησής του.

· Ομαδοποιήσεις πελατών/προμηθευτών, εκπτώσεις, ειδικούς τιμοκαταλόγους, πολλαπλά στατιστικά στοιχεία αναλόγως των αναγκών.

· Εκτός από παρακολούθηση πελατών/προμηθευτών προβλέπεται και καρτέλα ανα πωλητή και master πωλητή μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τις προμήθειές τους.

 

 

Διαχείριση αποθήκης

Οργανώστε την αποθήκη σας και αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο

 

Το κύκλωμα της αποθήκης του Barracuda E.R.M. Σας προσφέρει πλήρη, άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο στα είδη της αποθήκης. Παρακολουθεί αναλυτικά τα είδη ανα κατηγορία (πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, κ.λ.π. Και δίνει υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό χώρο, ανά μέγεθος και ανά χρώμα, με ταυτόχρονες πληροφόρηση για τις υπό παραγγελία ποσότητες σε πελάτες και προμηθευτές. Επίσης τηρούνται ανεξάρτητες αποθήκες για ταεμπορεύματα τρίτων όπως και εκείνα σε τρίτους. Αναλυτικότερα καποια από τα χαρακτηριστικά:

 

· Διαχειρίζεται μέχρι 999 διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους ή υποκαταστήματα με ανεξάρτητη σύνδεση λογιστικής.

· Αναπροσαρμόζει ομαδικά τις τιμές σε ευρώ, είτε σε ποσοστιαία είτε βάση τίμη κόστους.

· Ελέγχει τα υπόλοιπα αποθήκης με βάση τις απαιτούμενες πσότητες στοκ.

· Τιμολογεί με βάση εναλλακτικές μονάδες μάτρησης και χρησιμοποιεί συσκευασίες ή διαστάσεις.

· Παρακολουθεί πολλαπλά barcodes ανά είδος και τα συνδέει με χρώμα και μέγεθος. Εναλλακτικά παράγει και τυπώνει δικά του barcodes με τις επιθυμητές πληροφορίες.

· Παράγει πολλαπλές στατιστικές αναφορές αγορών.πωλήσεων, ισόζύγια αποθήκης και γραφήματα με πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης.

 

 

Αγορές/Πωλήσεις

Σχεδιασμένο για τις πιό σύνθετες καταχωρήσεις παραστατικών.

 

Το κύκλωμα αγορών/πωλήσεων της εφαρμογής καλύπτει εγγραφές που κινούν την αποθήκη καθώς και εγγραφές που αφορούν μόνο τη λογιστική (πιστωτικά σημειώμαρα, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.) και ενημερώνει αυτόματα την αποθήκη και την λογιστική με την έκδοση ή καταχώρηση του παραστατικού. Αναλυτικότερα:

 

· Περιλαμβάνει έκτπωση ανά είδος, συνολική ποσοστιαία, προοδευτική έκπτωση.

· Παρακολουθεί συνδεδεμένα και ανοιχτά παραστατικά και μετασχηματίζει αυτρόματα τα τελευταία (και συγκεντρωτικά), ανεξάρτητα κυκλώματος αγοράς/πωλήσεων.

· Προβάλει τις ποσότητες αποθήκης και παραγγελιών είδους κατά την τιμολόγηση, καθώς και ιστορικό κίνησης του είδους στον επιλεγμένο πελάτη/προμηθευτή.

· Παρέχει την δυνατότητα ένθεσης επιπλέον κειμένου ανάμεσα στα είδη του παραστατικού όπως και στο τέλος του.

· Παρέχει πολλαπλά σύνολα και πληθώρα καταλόγων παρασταικών, με μεγάλη ποικιλία φίλτρων αναζήτησης.

· Παρέχει παραμετρική φόρμα εκτύπωσης εντύπων.

 

 

Αναλυτικότερα τα πέντε πακέτα εμπορικής διαχείρισης Barracuda ERM είναι:

 

Barracuda Invoicing (Τιμολογιέρα)

Πελάτες : Καρτέλες, Σύνδεση με την υπηρεσία ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ενεργού συναλλασσόμενου και την αυτόματη εισαγωγή στοιχείων. Αποστολή sms με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών παρόχων.

Αποθήκη : Καρτέλες ειδών, Κατάλογος, Δυνατότητα πολλαπλών Barcodes.

Πωλήσεις : Έκδοση Παραστατικών-αθεώρητα ή με χρήση συμβατών ΕΑΦΔΣΣ (τύπου Β)-σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό μέσω ή αρχείο (pdf-ηλεκτρονική τιμολόγηση), Μετασχηματισμοί, Συγκεντρωτικά τιμολόγια, Κατάλογοι, Σύνολα, Ιστορικά τιμών, Σύνολα παραστατικών με ανάλυση Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών ΜΥΦ (εξαγωγή αρχείου xml). Σύνδεση με συμβατά ταμειακά συστήματα για την έκδοση Αποδείξεων Λιανικής. Exports σε pdf/xls.

 

 

Barracuda Small Business Sales (Διαχείριση πωλήσεων)

Πελάτες : Καρτέλες, Ισοζύγια, Υπόλοιπα, Σύνδεση με την υπηρεσία ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ενεργού συναλλασσόμενου και την αυτόματη εισαγωγή στοιχείων. Αποστολή sms με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών παρόχων.

Αποθήκη : Καρτέλες ειδών, Κατάλογος, Δυνατότητα πολλαπλών Barcodes.

Πωλήσεις : Έκδοση Παραστατικών-αθεώρητα ή με χρήση συμβατών ΕΑΦΔΣΣ (τύπου Β)-σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό μέσω ή αρχείο (pdf-ηλεκτρονική τιμολόγηση), Μετασχηματισμοί, Συγκεντρωτικά τιμολόγια, Κατάλογοι, Σύνολα, Ιστορικά τιμών, Σύνολα παραστατικών με ανάλυση Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών ΜΥΦ (εξαγωγή αρχείου xml). Δυνατότητα καταχώρησης λογιστικών εγγραφών αγορών-εξόδων, αναφορά εσόδων-εξόδων ημερολογιακής περιόδου. Σύνδεση με συμβατά ταμειακά συστήματα για την έκδοση Αποδείξεων Λιανικής. Exports σε pdf/xls.

 

 

Barracuda Small Business Purchases (Διαχείριση αγορών)

Προμηθευτές : Καρτέλες, Ισοζύγια, Υπόλοιπα, Σύνδεση με την υπηρεσία ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ενεργού συναλλασσόμενου και την αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων του. Αποστολή sms με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών παρόχων.

Αποθήκη : Καρτέλες ειδών, Κατάλογος, Δυνατότητα πολλαπλών Barcodes.

Αγορές / Έξοδα : Καταχώρηση Παραστατικών αγορών, Μετασχηματισμοί, Κατάλογοι, Σύνολα, Ιστορικά τιμών, Σύνολα παραστατικών με ανάλυση Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Προμηθευτών ΜΥΦ (εξαγωγή αρχείου xml). Καταχώρηση εξόδων. Δυνατότητα καταχώρησης λογιστικών εγγραφών πωλήσεων, αναφορά εσόδων-εξόδων ημερολογιακής περιόδου. Exports σε pdf/xls.

 

 

Barracuda Small Business (Βασική εμπορική διαχείριση)

Πελάτες / Προμηθευτές : Καρτέλες, Ισοζύγια, Υπόλοιπα, Σύνδεση με την υπηρεσία ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ενεργού συναλλασσόμενου και την αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων του. Αποστολή sms με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών παρόχων.

Αποθήκη : Καρτέλες ειδών, Κατάλογος, Υπόλοιπα, Ισοζύγιο, Δυνατότητα πολλαπλών Barcodes.

Αγορές / Πωλήσεις : Έκδοση Παραστατικών-αθεώρητα ή με χρήση συμβατών ΕΑΦΔΣΣ (τύπου Β)-σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό μέσω ή αρχείο (pdf-ηλεκτρονική τιμολόγηση), Μετασχηματισμοί, Συγκεντρωτικά τιμολόγια, Κατάλογοι, Σύνολα, Ιστορικά τιμών, Καταχώρηση εξόδων, Σύνολα παραστατικών με ανάλυση Φ.Π.Α., Κατάσταση Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών ΜΥΦ (εξαγωγή αρχείου xml). Σύνδεση με συμβατά ταμειακά συστήματα για την έκδοση Αποδείξεων Λιανικής. Exports σε pdf/xls.

 

 

Barracuda Business (Πλήρης εμπορική διαχείριση)

Πελάτες / Προμηθευτές : Καρτέλες, Ισοζύγια, Υπόλοιπα, Παλαιότητα υπολοίπων, Κατάλογοι, Στατιστικά, Σύνδεση με την υπηρεσία ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ενεργού συναλλασσόμενου και την αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων του. Αποστολή sms με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών παρόχων.

Αποθήκη : Κατάλογοι, Καρτέλες, Υπόλοιπα, Ισοζύγια, Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, Στατιστικά, Ειδικοί τιμοκατάλογοι, Δυνατότητα πολλαπλών Barcodes.

Κύκλωμα Πωλητών : Προμήθειες, Στατιστικά.

Αγορές / Πωλήσεις : Έκδοση Παραστατικών-αθεώρητα ή με χρήση συμβατών ΕΑΦΔΣΣ (τύπου Β)-σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό μέσω ή αρχείο (pdf-ηλεκτρονική τιμολόγηση), Μετασχηματισμοί, Συγκεντρωτικά τιμολόγια, Εισαγωγές, Φάκελος Εισαγωγής, Κατάλογοι, Σύνολα, Ιστορικά τιμών, Καταχώρηση εξόδων, Κατάσταση Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών ΜΥΦ (εξαγωγή αρχείου xml). Σύνδεση με συμβατά ταμειακά συστήματα για την έκδοση Αποδείξεων Λιανικής. Exports σε pdf/xls.

 

 

Μπορούν να επεκταθούν με*:

 

· Διαχείριση αποθήκης με χρώμα-μέγεθος για καταστήματα πώλησης ενδυμάτων-υποδημάτων.

· Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας barcode ανά χρώμα και μέγεθος.

· Κύκλωμα διαχείρισης παραγγελιών.

· Κύκλωμα διαχείρισης αξιογράφων.

· Λογιστική β’ ή γ’ κατηγορίας.

    Σύνδεση με e-shop.

 

* Σε όλες τις εφαρμογές Barracuda ERM μπορούν να συνδεθούν τα πρόσθετα υποσυστήματα (modules).

Copyright © Barracuda Software - Enterprise Resource Management | Πολιτική Απορρήτου

ΠελάτεςΥπηρεσίες

+30 210 9417 197