Barracuda ERM | Προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης από το 1985

Copyright © Barracuda Software - Enterprise Resource Management | Πολιτική Απορρήτου

Ζητείστε μας περισσότερες πληροφορίες στο 210 9417197 ή στην φόρμα επικοινωνίας μας και προγραμματίστε μια ΔΩΡΕΑΝ επίδειξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης από τον Η/Υ σας και την άνεση του χώρου σας.

Text Box: y
TOP

Ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ειδικά κάτω από τις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες, είναι η λήψη των σωστών αποφάσεων, οι οποίες για να ληφθούν είναι απαραίτητες οι σωστές πληροφορίες. H εμπορική διαχείριση Barracuda ERM σας εγγυάται άμεση και σωστή πληροφόρηση σε όλο το φάσμα της επιχείρησής σας.

 

Γιατί να επιλέξετε Barracuda E.R.M.;

 

>   Γιατί η εγκατάσταση γίνεται άμεσα με έτοιμα πρότυπα αγορών και πωλήσεων για την γρήγορη τιμολόγηση από τον χρήστη.

>   Γιατί υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σας από την υπάρχουσα μηχανογράφηση.

>   Γιατί διαθέτει εύχρηστες και φιλικές οθόνες για τον χειριστή.

>   Γιατί συνεργάζεται άψογα με πολλά προγραμματιστικά εργαλεία και περιφερειακές συσκευές.

>   Γιατί είναι ταχύτατο στην εκτέλεσή του και στα αποτελέσματα των αναφορών του.

>   Γιατί ο χρήστης παραμετροποιεί την εμφάνιση της εφαρμογής του λογισμικού, ξεχωριστά για τον εαυτό του ή για κάθε group χρηστών.

>   Γιατί διαθέτει securities για μη administrator(διαχειριστές) χρήστες ή ομάδες χρηστών.

>   Γιατί μετά από 30+ συναπτά έτη λειτουργίας είναι πλέον αξιόπιστο.

>   Γιατί η Barracuda Software φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη των εφαρμογών του λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

>   Γιατί η Barracuda Software διαθέτει άριστη και φιλική εξυπηρέτηση, γεγονός που το επαληθεύουν οι μακροχρόνιες και πιστές συνεργασίες της.

 

Ολοκληρωμένη λύση στα μέτρα σας!

 

Είναι πολύ  σημαντικό  σήμερα για μια επιχείρηση  να διαθέτει μια ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει το σύνολο των μηχανογραφικών αναγκών της. Είναι εξίσου σημαντικό όμως να μην επενδύει παραπάνω σε μια εφαρμογή λογισμικού με λειτουργίες που δεν χρειάζεται και αυξάνουν τα κόστη συντήρησής της.

Η Barracuda Software διαθέτει τις παρακάτω 5(πέντε) εμπορικές εφαρμογές του λογισμικού Barracuda ERM.

Όλες μπορούν να επεκταθούν με τα διαθέσιμα πρόσθετα υποσυστήματα Barracuda ERM modules καθώς και με τις λογιστικές εφαρμογές Barracuda.

 

 

 

Διαβάστε κάποιες από τις λειτουργίες του κορμού των εφαρμογών του λογισμικού Barracuda E.R.M.

 

Διαχείριση πελατών/προμηθευτών

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλασσόμενων σας.

 

Καταχωρείστε τους πελάτες και τους προμηθευτές σας, όπως και την εταιρική σύνθεση της εταιρίας τους, με οργανωτική δομή και δυνατότητα επιπλέον πληροφοριακών πεδίων. Αναλυτικότερα η εφαρμογή σας προσφέρει:

 

>   Σύνδεση με την υπηρεσία ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ενεργού συναλλασσόμενου και την αυτόματη εισαγωγή στοιχείων.

>   Πολλαπλές αναλυτικές καρτέλες με μηνιαία ανάλυση υπολοίπων και ενηλικιωμένα υπόλοιπα.

>   Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων (ενιαίων χρήσεων και εταιριών ) με απεριόριστα φίλτρα (πόλης, περιοχής, αθροιστών, κ.τ.λ.) που θα ορίσετε. Σύγκριση τζίρων των τελευταίων 10 ετών.

>   Παρακολούθηση ενεργών πελατών και αποδοτικότητα προμηθευτών.

>   Διευθυνσιογράφο από τον οποίο εκτυπώνονται αυτοκόλλητες ετικέτες π.χ. για μαζική αποστολή επιστολών ή δειγμάτων.

>   Ισοζύγια, κατάλογοι, στατιστικές εικόνες. Δημιουργία προϋπολογισμού και παρακολούθηση υλοποίησής του.

>   Ομαδοποιήσεις πελατών/προμηθευτών, εκπτώσεις, ειδικοί τιμοκατάλογοι, πολλαπλά στατιστικά στοιχεία αναλόγως των αναγκών.

>   Εκτός από παρακολούθηση πελατών/προμηθευτών προβλέπεται και καρτέλα ανά πωλητή και master πωλητή μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τις προμήθειές τους.

 

Διαχείριση αποθήκης

Οργανώστε την αποθήκη σας και αποκτήστε τον έλεγχο των αποθεμάτων σας.

 

Το κύκλωμα της αποθήκης του Barracuda E.R.M. σας προσφέρει πλήρη, άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο στα είδη της αποθήκης. Παρακολουθεί αναλυτικά τα είδη ανά κατηγορία (πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα κλπ και παράγει υπόλοιπα ανά αποθηκευτικό χώρο, ανά μέγεθος και ανά χρώμα, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις υπό παραγγελία ποσότητες σε πελάτες και προμηθευτές. Επίσης τηρούνται ανεξάρτητες αποθήκες για τα εμπορεύματα τρίτων όπως και εκείνα σε τρίτους. Αναλυτικότερα κάποια από τα χαρακτηριστικά είναι:

 

>   Διαχειρίζεται μέχρι 999 διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους ή υποκαταστήματα με ανεξάρτητη σύνδεση λογιστικής.

>   Αναπροσαρμόζει ομαδικά τις τιμές σε ευρώ, είτε ποσοστιαία είτε βάσει τιμής κόστους.

>   Ελέγχει τα υπόλοιπα αποθήκης με βάση τις απαιτούμενες ποσότητες στοκ.

>   Τιμολογεί με βάση εναλλακτικές μονάδες μέτρησης και χρησιμοποιεί συσκευασίες ή διαστάσεις. Υποστηρίζει τιμοκαταλόγους πελατών ή κατηγορίας πελατών, καθώς και τιμοκαταλόγους αγορών προμηθευτών.

>   Παρακολουθεί πολλαπλά barcodes ανά είδος και τα συνδέει με χρώμα και μέγεθος. Εναλλακτικά μπορεί να παράγει και να τυπώνει δικά του barcodes με τις επιθυμητές πληροφορίες.

>   Υποστηρίζει την ιχνηλασιμότητα των ειδών αποθήκης με την χρήση σειριακών/LOT numbers

>   Καλύπτει την first in-first out ροή των ειδών αποθήκης με την λειτουργία του module των παρτίδων.

>   Παράγει πολλαπλές στατιστικές αναφορές αγορών, πωλήσεων, ισοζύγια αποθήκης και γραφήματα με πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης.

 

Αγορές/Πωλήσεις

Σχεδιασμένο για τις πιο σύνθετες καταχωρήσεις παραστατικών.

 

Τα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων της εφαρμογής καλύπτουν εγγραφές που «κινούν» την αποθήκη καθώς και εγγραφές που αφορούν μόνο τη λογιστική (πιστωτικά σημειώματα, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.) και ενημερώνει αυτόματα την αποθήκη και την λογιστική με την έκδοση ή καταχώρηση του παραστατικού. Αναλυτικότερα:

 

>   Περιλαμβάνει έκπτωση ανά είδος, συνολική ποσοστιαία, προοδευτική έκπτωση.

>   Παρακολουθεί συνδεδεμένα και ανοιχτά παραστατικά και μετασχηματίζει αυτόματα τα τελευταία (και συγκεντρωτικά), ανεξαρτήτως κυκλώματος αγοράς/πωλήσεων.

>   Προβάλει τις ποσότητες αποθήκης και παραγγελιών είδους κατά την τιμολόγηση, καθώς και ιστορικό κίνησης του είδους στον επιλεγμένο πελάτη/προμηθευτή.

>   Παρέχει την δυνατότητα ένθεσης επιπλέον κειμένου ανάμεσα στα είδη του παραστατικού όπως και στο τέλος του.

>   Παρέχει πολλαπλά σύνολα και πληθώρα καταλόγων παραστατικών, με μεγάλη ποικιλία φίλτρων αναζήτησης.

>   Παρέχει παραμετρική φόρμα εκτύπωσης εντύπων.

>   Εκδίδει αθεώρητα παραστατικά ή θεωρημένα με την χρήση συμβατών ΕΑΦΔΣΣ (Τύπου Β) σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό μέσο ή αρχείο pdf και τα στέλνει αυτόματα με e-mail στον παραλήπτη. Μπορεί να συνδεθεί με συμβατά ταμειακά συστήματα για την έκδοση Αποδείξεων Λιανικής.

>   Είναι απόλυτα συμβατό με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ για την αποστολή των συνόψεων παραστατικών στην πλατφόρμα myData. Παρέχει την δυνατότητα παραμετρικής αυτόματης αποστολής των παραστατικών με την έκδοσή τους ή χειροκίνητης με επιλογή του χρήστη.

ΠελάτεςΥπηρεσίεςΠελάτες