Η Barracuda Software κατά την επόμενη 2ετία στοχεύει:

 

   Στη συνέχιση της δυναμικής της πορείας.

   Στην αποτελεσματικότερη εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών της.

   Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

   Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

   Στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της πληροφορικής.

   Στην συνέχιση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό με κύριες βλέψεις στη Ρουμανία.

   Στην εδραίωση της σε κάποιους ιδιαίτερους τομείς, όπως το αλουμίνιο και το retail,

    οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική.

 

Η στρατηγική της για την επίτευξη των στόχων της προσδιορίζεται σε:

 

   Εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

   Ανάπτυξη βέλτιστων ποιοτικά προϊόντων λογισμικού.

   Συνέχιση προσφοράς ανταγωνιστικών υπηρεσιών σε ποιότητα και τιμές.

   Εφαρμογή περισσότερο οργανωμένης πολιτικής προώθησης υπηρεσιών.

   Δημιουργία μεγαλύτερου δικτύου αντιπροσώπων.

   Συνέχιση της άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών της.

   Διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών της δομών και της λειτουργίας της.

   Συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της

Text Box: ΝέαΠροϊόνταΥπηρεσίεςΔίκτυο ΣυνεργατώνΠελάτεςΠελάτες