Η Barracuda Software είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος πώλησης και υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ ICS Algobox 2003, AlgoBox Plus & AlgoBox Net (νέος ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνος με τις καινούριες προδιαγραφές του Υ.Ο.).

 

Το λογισμικό Barracuda έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται με τις ανωτέρω ΕΑΦΔΣΣ απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦΔΣΣ και δεν παρακάμπτει με κανένα τρόπο την ασφάλεια των δημοσιονομικών δεδομένων.

 

Οι εν λόγω δεσμευτικές διαβεβαιώσεις - πιστοποιήσεις έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμούς Πρωτοκόλλου:

ALGOBOX 2003                       1038358 / 07.03.2014

ALGOBOX PLUS                      1038360 / 07.03.2014

ALGOBOX NET                        1006847 / 07.03.2014

Text Box: ΝέαΠροϊόνταΥπηρεσίεςΔίκτυο ΣυνεργατώνΠελάτεςΠελάτεςBarracuda E.R.P.Barracuda E.R.M.AlgoBox 2003Text Box: