Η εφαρμογή Barracuda Chroma είναι η πλήρης εφαρμογή παρακολούθησης των καθημερινών διαδικασιών ενός χρωματοπωλείου. Παρέχει στον εκάστοτε επιχειρηματία μια πλήρη εικόνα της επιχείρησής του κι επιλέγοντας και την χρηματοοικονομική διαχείριση Βarracuda έχει μια συνολική λύση με λιανική πώληση και BackOffice λογισμικό (Πλήρης εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση), χωρίς χρονοβόρες μεταφορές δεδομένων και συμφωνίες.

 

 

Περιλαμβάνει:

 

Πελάτες/ Προμηθευτές: Καρτέλες, Ισοζύγια , Υπόλοιπα, Παλαιότητα υπολοίπων, Κατάλογοι, Στατιστικά

 

Αποθήκη: Κατάλογοι, Καρτέλες, Υπόλοιπα, Ισοζύγια, Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, Στατιστικά, Ειδικοί τιμοκατάλογοι, Ενιαία υπόλοιπα αποθηκών, Παρακολούθηση με πολλαπλά barcodes και παρτίδες

 

Κύκλωμα Πωλητών: Προμήθειες, Στατιστικά

 

Αγορές / Πωλήσεις: Έκδοση παραστατικών, Μετασχηματισμοί, Συγκεντρωτικά τιμολόγια, Εισαγωγές, Φάκελος εισαγωγής, Κατάλογοι, Σύνολα, Ιστορικά τιμών, Καταχώρηση εξόδων, Κατάσταση Φ.Π.Α., Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

 

Διαχείριση εμπορευμάτων με προμηθευτή, Κωδικό προμηθευτή, Serial number, θέση  στην αποθήκη, Barcodes, Πολλαπλές κατηγοριοποιήσεις και πολλά άλλα πεδία χαρακτηρισμού

Σύνδεση εμπορευμάτων με εικόνες

Παρτίδες, χρήση εναλλακτικών ειδών αποθήκης

Συνθέσεις/συνταγολόγια ειδών. Aυτόματες αναλώσεις και παραλαβές έτοιμου κατά την πώληση

Μαζικές αλλαγές τιμών σε εμπορεύματα

Παρακολούθηση αγορών, Ισοζύγια αγορών/πωλήσεων, Σύνολα αγορών, Ταμειακές  κινήσεις

Υπόλοιπα αποθηκών, Σύνολα εγγραφών, Πολλαπλά κέντρα κόστους

Εισαγωγές, Φάκελοι εισαγωγής, Μερισμοί, Κοστολόγηση εισαγωγών

Παραγγελίες αγορών/πωλήσεων. Kαταστάσεις ελέγχου. Υπόλοιπα αποθηκών με αναμενόμενες αγορές και πωλήσεις. Πληθώρα πεδίων πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελίες. Ιστορικά τιμών πωλήσεων/αγορών κατά την καταχώρηση

Συναλλασσόμενοι. Oμαδοποιήσεις πελατών/προμηθευτών, Εκπτώσεις, Ειδικοί τιμοκατάλογοι, πολλαπλά στατιστικά στοιχεία αναλόγως των αναγκών. Ισοζύγια. Αποδοτικότητα

Κύκλωμα αξιογράφων (επιταγές-γραμμάτια), Καρτέλες, Μεταβολές, Παρακολούθηση μεταβιβασμένων - σφραγισμένων αξιογράφων, Πινάκια αξιογράφων - μεταβολών, Χαρτοφυλάκιο περιόδου, Ημερήσια σύνολα, Κατάλογοι

Αξιόγραφα

 

* Σε όλες τις εφαρμογές Barracuda μπορούν να συνδεθούν τα πρόσθετα Modules.

 

 

Text Box: ΝέαΠροϊόνταΥπηρεσίεςΔίκτυο ΣυνεργατώνΠελάτεςΠελάτες